Żwieġ: Applika għal Ċertifikat taż-żwieġ

Aktar informazzjoni dwar iċ-ċertifikat taż-ŻWIEĠ.

F’din il-paġna daħħal dettalji li se jintużaw mid-dipartiment għat-tiftix taċ-Ċertifikat taż-Żwieġ. Jekk għandek, niżżel in-numru tal-karta tal-identità. Ħin stmat biex timtela u tiġi sottomessa l-formola: ċirka 5 minuti.

L-oqsma mmarkati b’asterisk (*) huma obbligatorji.


01a Dettalji tal-konjuġi

Dan l-ammont huwa meħtieġ Format invalidu tan-numru tad-dokument tal-identità (ex. 1234567M)L-ammont irid ikun {massimu} jew inqas.
Dan l-ammont huwa meħtieġ L-ammont irid ikun {massimu} jew inqas.
Dan l-ammont huwa meħtieġ L-ammont irid ikun {massimu} jew inqas.
Dan l-ammont huwa meħtieġ

01b Dettalji tal-konjuġi

Dan l-ammont huwa meħtieġ Format invalidu tan-numru tad-dokument tal-identità (ex. 1234567M)L-ammont irid ikun {massimu} jew inqas.
Dan l-ammont huwa meħtieġ L-ammont irid ikun {massimu} jew inqas.
Dan l-ammont huwa meħtieġ L-ammont irid ikun {massimu} jew inqas.
Dan l-ammont huwa meħtieġ L-ammont irid ikun {massimu} jew inqas.

02 Dettalji taż-żwieġ

Dan l-ammont huwa meħtieġ
Dan l-ammont huwa meħtieġ
Dan l-ammont huwa meħtieġ
Dan l-ammont huwa meħtieġ Data invalida
Marriage date accuracy

03 għażliet taċ-ċertifikat

Jistgħu jiġu ordnati massimu ta' 10 ċertifikati

Dan l-ammont huwa meħtieġ
Dan l-ammont huwa meħtieġ
Dan l-ammont huwa meħtieġ
L-ordni jrid ikollha mill-inqas tip wieħed ta’ ċertifikat.

04 apostille/legalizzazzjoni

Tinħtieġ li ċ-ċertifikati kollha jiġu awtentikati mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin? Jekk iva, jekk jogħġbok ivverifika mal-awtoritajiet fejn se jiġi ppreżentat iċ-ċertifikat, jekk hux meħtieġ li dan iċ-ċertifikat ikun b'Apostille jew Legalizzat.

Apostilled or Legalised certificate

05 preżentazzjoni fi stat membru ieħor tal-unjoni ewropea

Dan iċ-ċertifikat taż-żwieġ għandu jiġi ppreżentat lil awtorità pubblika fi Stat Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea. Trid tiġi ppreżentata formola multi- lingwali standard bħala għajnuna ta’ traduzzjoni.

Iva/Le
Dan l-ammont huwa meħtieġ L-ammont irid ikun {massimu} jew inqas.
Dan l-ammont huwa meħtieġ
Dan l-ammont huwa meħtieġ
Dan l-ammont huwa meħtieġ
Maltese English
Processing Request